VÅR ANDLIGE LEDARE

Mannen som har givit prästgården och oss sitt namn är Pastor August Simson.

Simson höll provpredikan i Käringöns kyrka i mars 1849 och valdes därefter enhälligt till kapellpredikant. Han var schartauan och höll stränga predikningar — vissa söndagar två gånger.  Folket skulle fostras enligt stränga moraliska principer.

Den gamla prästgården var i dåligt skick och då församlingen inte hade råd att bygga en ny, lät Simson uppföra en för egna medel 1877. Den finns ännu kvar, högt belägen, med utsikt över ön och med en fantastisk trädgård, något som vi är ganska ensamma om på Käringön.